masterkorean

Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Trung Cấp 2)

Giáo dục Visang
Kim Mi Sook & Park Neul Bom

169,000 VND

Liên hệ với chúng tôi

0912-801-848

Giới thiệu giáo trình

Cuốn sách giúp nâng cao năng lực nói/nghe tiếng Hàn thực tiễn ở cấp độ Trung cấp thông qua các hoạt động như đối thoại, học ngữ pháp, luyện đọc, hoạt động học tập và nhật ký của tôi, góc đánh giá.

1. Hội thoại: Kiểm tra chủ đề và ngữ pháp trước khi học thông qua việc nghe hội thoại

2. Ngữ pháp: Học tập hiệu quả ngữ pháp tiếng Hàn trọng tâm đề xuất bởi tổ chức TOPIK và Viện ngôn ngữ học quốc gia

3. Luyện đọc: Ôn tập lại nội dung bài đọc có sử dụng từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài, nắm bắt các tình huống đa dạng trong sử dụng tiếng Hàn

4. Hoạt động học tập: Chuẩn bị các chủ đề đọc/ viết để cùng nhau luyện tập với bạn bè

5. Nhật ký của tôi: Tìm ngữ pháp sai, đồng thời nâng cao năng lực nắm bắt cách hành văn tiếng Hàn

6. Đánh giá: Tự đánh giá năng lực tiếng Hàn của bản thân, tiến hành ôn tập lại kiến thức bài giảng

Tài liệu liên quan

Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Trung Cấp 1)

Giáo dục Visang | Kim Mi Sook & Park So Yeon

199,000 VND

Xem chi tiết

Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 2)

Giáo dục Visang | Kim Mi Sook

199,000 VND

Xem chi tiết

Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 1)

Giáo dục Visang | Kim Mi Sook

199,000 VND

Xem chi tiết

Các khóa học liên quan

Chat Icon
icon-chatbot
Master Korean Chatbot
point-online
Online
icon-chatbot
masterkorean masterkorean