QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

<><><><><><><><><><>

Website thương mại điện tử bán hàng https://masterkorean.vn là một sản phẩm của Công Ty TNHH Giáo Dục Visang Việt Nam, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109066143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 14/01/2020. 

Với sứ mệnh mang đến cho Thành viên những giá trị tri thức mới và góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ của Thành viên. Masterkorean.vn sử dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến thông qua việc tối ưu hóa công nghệ nhằm tiếp cận và tăng hiệu quả trong quá trình học.


Nguyên tắc và quy định chung·        

Website thương mại điện tư bán hàng https://Masterkorean.vn/ (“Masterkorean.vn”) thuộc sở hữu bởi Công ty TNHH Giáo dục Visang Việt Nam (“Công ty Visang Việt Nam”).

Website thương mại điện tư bán hàng Masterkorean.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.·        

Khi vào web của Website thương mại điện tư bán hàng Masterkorean.vn, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Website thương mại điện tư bán hàng Masterkorean.vn cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Điều kiện và Điều khoản này, Website thương mại điện tư bán hàng Masterkorean.vn sẽ hủy tài khoản Thành viên mà không cần báo trước.

Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng ký.

Khi Thành viên đồng ý đăng ký các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Mỗi người sử dụng Trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản.

Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký. Hơn nữa, Thành viên phải thông báo cho Masterkorean.vn biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép.

Masterkorean.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ quy định. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Trang web. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.·        

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Website thương mại điện tử bán hàng Masterkorean.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.·        Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Masterkorean.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Masterkorean.vn.


Quy trình thay đổi Đơn Đặt Hàng

Đơn Đặt hàng một khi đã thanh toán thành công thì sẽ không thể thay đổi trên trang web Masterkorean.vn


Quy trình huỷ Đơn Đặt Hàng

Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu hủy Đơn đặt hàng, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty qua số điện thoại 0243 6886 333 (Ext 2702) để được tự vấn cụ thể về các bước hủy đơn hàng và hoàn tiền (nếu có).


Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Hệ thống kỹ thuật của Masterkorean.vn sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, Công ty Visang Việt Nam không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Thành viên phát sinh trong quá trình giao dịch trên Masterkorean.vn, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Công ty Visang Việt Nam.


Quyền và trách nhiệm của Công ty Visang Việt Nam

* Quyền của Công ty Visang Việt Nam:·        

Yêu cầu Thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng giữa Công ty và Thành viên.·        

Yêu cầu Thành viên cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Masterkorean.vn.·        

Masterkorean.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Masterkorean.vn nêu ra.·        

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Masterkorean.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Masterkorean.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.·        

Masterkorean.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Masterkorean.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Masterkorean.vn.·        

Masterkorean.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Masterkorean.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Masterkorean.vn.·        

Masterkorean.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Masterkorean.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Masterkorean.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Masterkorean.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.·       

Masterkorean.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Masterkorean.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Masterkorean.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên Masterkorean.vn có quyền giữ đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Masterkorean.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng. 

* Trách nhiệm của Công ty Visang Việt Nam:·        

Đăng ký thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định pháp luật và công bố các thông tin trên trang chủ website.·        

Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động của Website thương mại điện tư bán; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên Website thương mại điện tư bán hàng Masterkorean.vn·        

Lưu trữ thông tin đăng ký của các Thành viên tham gia Website thương mại điện tử bán hàng và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.·        

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến thông tin cá nhân của Thành viên.·        

Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trên website thương mại điện tử bán hàng Masterkorean.vn.·        

Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên trang website thương mại điện tử bán hàng.·        

Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website thương mại điện tư bán hàng Masterkorean.vn.·        

Masterkorean.vn chịu trách nhiệm xây dựng một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Masterkorean.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Masterkorean.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Masterkorean.vn.·        

Loại bỏ khỏi Masterkorean.vn những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.·        

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Masterkorean.vn những thông tin bán hàng, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của Pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên Masterkorean.vn;·        

Masterkorean.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Masterkorean.vn và khắc phục các sự cố như: Sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Masterkorean.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.·        

Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy định pháp luật.·        

Xây dựng và công bố trên website quy chế hoạt động tuân thủ các quy định pháp luật.


Quyền và trách nhiệm của Thành viên trên Masterkorean.vn

* Quyền của Thành viên tham gia:·        

Khi đăng ký trở thành thành viên của Masterkorean.vn và được Masterkorean.vn đồng ý, Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, các giao dịch của mình trên Website thương mại điện tử bán hàng Masterkorean.vn·        

Thành viên sẽ được nhân viên của Website thương mại điện tử bán hàng Masterkorean.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Website thương mại điện tử bán hàng Masterkorean.vn.·        

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Website thương mại điện tử bán hàng Masterkorean.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Website thương mại điện tử bán hàng Masterkorean.vn.

* Trách nhiệm của Thành viên tham gia: ·        

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.·        

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Masterkorean.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.·        

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Masterkorean.vn và những thông tin đang tải lên Masterkorean.vn là chính xác.·        

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Masterkorean.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Masterkorean.vn. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.·        

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Masterkorean.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Masterkorean.vn.·        

Thông báo ngay với Công ty Visang Việt Nam theo địa chỉ cung cấp tại Quy Chế này khi có khiếu nại về dịch vụ trên Masterkorean.vn;·        

Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản, điều kiện giao dịch.


Điều khoản cam kết và áp dụng·        

Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên Masterkorean.vn. Masterkorean.vn có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên Masterkorean.vn. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên Masterkorean.vn.·        

Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: Quy Chế; Hợp Đồng; và Điều Khoản.·        

Masterkorean.vn, Thành viên cam kết tuân thủ Quy Chế này.


Địa chỉ liên lạc chính thức của Masterkorean.vn:

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VISANG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 2, FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel/Fax: 0342 369 106 Email: leeyg2@visang.com

Chat Icon
icon-chatbot
Master Korean Chatbot
point-online
Online
icon-chatbot
masterkorean masterkorean