[-30%] Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 (100 Bài Giảng*)

5   -   10  Đánh giá

Ninh Thị Thúy,

100 Bài giảng

180 Ngày

 2043 học viên đã đăng ký

840,000 VND 1,200,000 VND (-30%)

Thời gian ưu đãi còn lại

00

Ngày

00

giờ

00

phút

00

giây

MÔ TẢ KHÓA HỌC

- Khóa Tiếng Hàn sơ cấp 1 được giảng dạy bởi chuyên gia người Việt của Master Korean - Giảng viên Ninh Thị Thúy, tốt nghiệp Thạc sỹ Đại học nữ sinh Ehwa Hàn Quốc

- Khóa học được xây dựng dựa trên Giáo trình Tiếng Hàn Visang - Sơ cấp 1

- Thời lượng: 100 video bài giảng (~20 tiếng)

- 100 video bài giảng tương ứng với 20 chủ đề, bao gồm các từ vựng và ngữ pháp sơ cấp giúp người học học tập có hệ thống tiếng Hàn ngay từ khi mới bắt đầu- Các video bài giảng được quay dựng sẵn nên có thể học mọi lúc, mọi nơi

- Mỗi chủ đề bài học được mở đầu bằng video intro tình huống thực tế, vui nhộn, từ đó người học dễ dàng áp dụng từ vựng, ngữ pháp đã học vào cuộc sống 


ĐỐI TƯỢNG NGHE GIẢNG

- Học viên đã nắm được bảng chữ cái tiếng Hàn và muốn học tiếng Hàn đúng cách ngay từ đầu

- Học viên muốn học các từ vựng, ngữ pháp sơ cấp để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày

- Học viên muốn nghe giảng bởi giảng viên người Việt để hiểu cặn kẽ nội dung, dễ dàng tiếp cận với tiếng Hàn 


MỤC TIÊU

- Nắm vững 40 ngữ pháp sơ cấp trong 20 chủ đề và hàng nghìn từ vựng tiếng Hàn

- Tiếp cận tiếng Hàn đúng cách, có hệ thống

- Dễ dàng đạt trình độ Topik cấp 1, giao tiếp tiếng Hàn cơ bản, ứng dụng tốt vào thực tế đời sống 


LÝ DO LỰA CHỌN MASTER KOREAN

- Đến từ Visang Education - Tập đoàn giáo dục số 1 tại Hàn Quốc với hơn 20 năm kinh nghiệm trực tiếp sản xuất, phát triển chương trình giảng dạy.

- 100% giảng viên Thạc sĩ, Tiến sĩ Việt Nam và Hàn Quốc với nhiều năm kinh nghiệm.

- Thư viện khóa học phong phú, đa dạng, dành cho mọi đối tượng học Tiếng Hàn.

- Các video bài giảng do chính đội ngũ giảng viên kỳ cựu của tập đoàn Visang Education trực tiếp biên tập, quay dựng.

- Trợ giảng của Master Korean sẽ hỗ trợ 1:1 trong 3 buổi học đầu tiên- Video bài giảng quay dựng sẵn, có thể học trên mọi thiết bị và xem đi xem lại nhiều lần.

- Liên kết trực tiếp với trang thông tin tuyển dụng từ các Công ty Hàn Quốc tại Việt Nam - Master Korean Jobs.   

[Bài 1] 1과 Giới thiệu
00:01:06
[Bài 2] 1과 Từ vựng - Đất nước, công việc
00:10:05
[Bài 3] 1과 Ngữ pháp 1 - N예요/ 이에요
00:12:32
[Bài 4] 1과 Ngữ pháp 2 - N이/가 아니에요
00:09:03
[Bài 5] 1과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:19
[Bài 6] 2과 Giới thiệu
00:01:15
[Bài 7] 2과 Từ vựng - Gia đình, sự vật
00:09:45
[Bài 8] 2과 Ngữ pháp 1 - 이 N, 그 N, 저 N
00:08:48
[Bài 9] 2과 Ngữ pháp 2 - 여기, 거기, 저기
00:15:09
[Bài 10] 2과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:08
[Bài 11] 3과 Giới thiệu
00:01:08
[Bài 12] 3과 Từ vựng - Đồ vật, Thứ ngày tháng, trạng thái, cảm nhận
00:13:07
[Bài 13] 3과 Ngữ pháp 1 - A-아요/어요ⓛ
00:12:35
[Bài 14] 3과 Ngữ pháp 2 - N도
00:09:54
[Bài 15] 3과 Ôn tập - Luyện nói
00:10:45
[Bài 16] 4과 Giới thiệu
00:01:15
[Bài 17] 4과 Từ vựng - Công việc hàng ngày
00:07:26
[Bài 18] 4과 Ngữ pháp 1 - V-아요/어요②
00:14:28
[Bài 19] 4과 Ngữ pháp 2 - N에①
00:11:04
[Bài 20] 4과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:54
[Bài 21] 5과 Giới thiệu
00:00:59
[Bài 22] 5과 Từ vựng - Địa điểm
00:09:31
[Bài 23] 5과 Ngữ pháp 1 - N에②
00:12:28
[Bài 24] 5과 Ngữ pháp 2 - Bất quy tắc ㅂ
00:13:42
[Bài 25] 5과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:04
[Bài 26] 6과 Giới thiệu
00:01:12
[Bài 27] 6과 Từ vựng - Số đếm
00:21:06
[Bài 28] 6과 Ngữ pháp 1 - V-(으)ㄹ까요?
00:11:26
[Bài 29] 6과 Ngữ pháp 2 - 숫자읽기①
00:09:03
[Bài 30] 6과 Ôn tập - Luyện nói
00:09:30
[Bài 31] 7과 Giới thiệu
00:01:18
[Bài 32] 7과 Từ vựng - Động từ
00:11:46
[Bài 33] 7과 Ngữ pháp 1 - V/A-았어요/었어요
00:17:10
[Bài 34] 7과 Ngữ pháp 2 - N에서
00:12:15
[Bài 35] 7과 Ôn tập - Luyện nói
00:11:41
[Bài 36] 8과 Giới thiệu
00:01:03
[Bài 37] 8과 Từ vựng - Bệnh viện
00:07:21
[Bài 38] 8과 Ngữ pháp 1 - V-(으)세요, V-지 마세요
00:19:35
[Bài 39] 8과 Ngữ pháp 2 - 안
00:11:05
[Bài 40] 8과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:09
[Bài 41] 9과 Giới thiệu
00:01:09
[Bài 42] 9과 Từ vựng - Địa điểm, vị trí
00:13:12
[Bài 43] 9과 Ngữ pháp 1 - V-(으)러
00:14:23
[Bài 44] 9과 Ngữ pháp 2 - N(으)로
00:13:57
[Bài 45] 9과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:03
[Bài 46] 10과 Giới thiệu
00:01:13
[Bài 47] 10과 Từ vựng - Đồ vật, số đếm
00:20:37
[Bài 48] 10과 Ngữ pháp 1 - N 주세요
00:15:02
[Bài 49] 10과 Ngữ pháp 2 - 숫자읽기②
00:16:50
[Bài 50] 10과 Ôn tập - Luyện nói
00:09:31
[Bài 51] 11과 Giới thiệu
00:01:18
[Bài 52] 11과 Từ vựng - Địa điểm, phương tiện giao thông
00:30:10
[Bài 53] 11과 Ngữ pháp 1 - N하고
00:22:25
[Bài 54] 11과 Ngữ pháp 2 - V-(으)ㄹ 거예요
00:18:36
[Bài 55] 11과 Ôn tập - Luyện nói
00:18:11
[Bài 56] 12과 Giới thiệu
00:01:09
[Bài 57] 12과 Từ vựng - Ngoại hình, tính cách
00:18:45
[Bài 58] 12과 Ngữ pháp 1 - V/A-고
00:21:33
[Bài 59] 12과 Ngữ pháp 2 - N부터 N까지
00:15:18
[Bài 60] 12과 Ôn tập - Luyện nói
00:16:26
[Bài 61] 13과 Giới thiệu
00:01:07
[Bài 62] 13과 Từ vựng - Du lịch
00:14:35
[Bài 63] 13과 Ngữ pháp 1 - V-고 싶다
00:14:21
[Bài 64] 13과 Ngữ pháp 2 - V/A-(으)면
00:17:01
[Bài 65] 13과 Ôn tập - Luyện nói
00:16:55
[Bài 66] 14과 Giới thiệu
00:01:12
[Bài 67] 14과 Từ vựng - Vận động, nhạc cụ
00:24:08
[Bài 68] 14과 Ngữ pháp 1 - 못
00:22:28
[Bài 69] 14과 Ngữ pháp 2 - V/A-아야/어야 되다
00:20:50
[Bài 70] 14과 Ôn tập - Luyện nói
00:17:46
[Bài 71] 15과 Giới thiệu
00:01:09
[Bài 72] 15과 Từ vựng - Thời tiết
00:17:15
[Bài 73] 15과 Ngữ pháp 1 - V/A-네요, N(이)네요
00:23:02
[Bài 74] 15과 Ngữ pháp 2 - N(이)랑
00:17:19
[Bài 75] 15과 Ôn tập - Luyện nói
00:14:56
[Bài 76] 16과 Giới thiệu
00:01:24
[Bài 77] 16과 Từ vựng - Chuyển nhà
00:14:33
[Bài 78] 16과 Ngữ pháp 1 - V/A-아서/어서①
00:18:23
[Bài 79] 16과 Ngữ pháp 2 - V-(으)ㄹ게요
00:15:44
[Bài 80] 16과 Ôn tập - Luyện nói
00:13:04
[Bài 81] 17과 Giới thiệu
00:01:13
[Bài 82] 17과 Từ vựng - Tiết học
00:16:36
[Bài 83] 17과 Ngữ pháp 1 - V/A-지만
00:16:26
[Bài 84] 17과 Ngữ pháp 2 - V-아/어 주세요
00:16:51
[Bài 85] 17과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:33
[Bài 86] 18과 Giới thiệu
00:01:15
[Bài 87] 18과 Từ vựng - Cuộc hẹn
00:13:54
[Bài 88] 18과 Ngữ pháp 1 - 아서/어서②
00:00:00
[Bài 89] 18과 Ngữ pháp 2 - V/A-(으)ㄹ 때
00:17:13
[Bài 90] 18과 Ôn tập - Luyện nói
00:10:16
[Bài 91] 19과 Giới thiệu
00:01:12
[Bài 92] 19과 Từ vựng - Phương tiện giao thông
00:14:35
[Bài 93] 19과 Ngữ pháp 1 - ㄷ 불규칙, ㄹ 탈락
00:22:00
[Bài 94] 19과 Ngữ pháp 2 - V/A-지요?, N(이)지요?
00:13:43
[Bài 95] 19과 Ôn tập - Luyện nói
00:12:46
[Bài 96] 20과 Giới thiệu
00:01:18
[Bài 97] 20과 Từ vựng - Trường học, du học, chuẩn bị xin việc
00:11:46
[Bài 98] 20과 Ngữ pháp 1 - V-(으)려고요
00:12:30
[Bài 99] 20과 Ngữ pháp 2 - N 동안
00:12:19
[Bài 100] 20과 Ôn tập - Luyện nói
00:09:51

Ninh Thị Thúy

Chuyên gia của Master Korean, MasterTopik

  • Học bổng toàn phần học phí thạc sĩ chuyên ngành Phúc lợi xã hội, Trường Đại học Nữ sinh Ewha
  • Cử nhân khoa tiếng Hàn Quốc, Đại học Hà Nội
  • Giảng viên Trung tâm tiếng Hàn, Đại học Công nghiệp Hà Nội
  • Hai lần đạt học bổng cho sinh viên nước ngoài với Quỹ học bổng Tập đoàn Daewoong năm 2016
  • Giải khuyến khích cuộc thi 백일장 của Trung tâm tiếng Hàn trường Yeonsei năm 2016
  • Topik 6
  • Giải nhất chương trình Rung chuông vàng tiếng Hàn khi vượt qua 100 ứng viên đến từ các trường Đại học có khoa tiếng Hàn do Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Hàn tổ chức năm 2010 & 2011Lời nhắn cho học viên

Vui học tiếng Hàn để giao tiếp như người Hàn Quốc.Con đường ngắn nhất dẫn tới thành công là làm theo những điều mà một người thành công đã làm.Các bạn muốn thành công trong việc chinh phục tiếng Hàn? Hãy đến với khóa học của cô Thúy nhé. Cô sẽ chỉ cho các bạn con đường nhanh nhất để đạt được mục tiêu.

Tran Thanh Ha 2021-09-11 10:46

Đào Văn Tiến 2022-08-19 09:52

Quỳnh Mai 2022-09-01 09:58

Tất cả các khái niệm ngữ pháp đều được giải thích rõ ràng bằng các ví dụ thực tế. Cảm ơn cô giáo

Quỳnh Mai 2022-09-01 10:08

Tất cả các khái niệm ngữ pháp đều được giải thích rõ ràng bằng các ví dụ thực tế. Cảm ơn cô giáo

Nguyễn Hoàng Ngân 2022-09-01 10:14

Thú vị và giúp ích nhiều cho việc học tiếng Hàn 1 mình!!!

Trần Tố Như 2022-09-01 11:17

Dễ hiểu, nhiệt tình, tận tâm, thú vị! Là 1 sự lựa chọn tốt, đáng để trải nghiệm :D

Lê Ánh Nhựt 2022-09-01 11:18

mình đã học xong sơ cấp và sẽ học tiếp lên sơ cấp 2, mình thấy chất lượng trung tâm khá ổn, rất quan tâm đến học sinh

Hồng Anh 2022-09-01 11:21

Tư vấn nhiệt tình, vui tính, cách dạy hay, lấy vd dễ hiểu. <br /> Trung tâm có tài liệu học tập đầy đủ, cập nhật những kiến thức mới !!!

Thu Hằng 2022-09-01 11:22

Cô Thúy giảng dạy rất nhiệt tình, lên bài mới giảng chú trọng vào phần ngữ pháp và phát âm rất sâu, ai k hiểu thắc mắc sẽ được trợ giảng giải thích rất cụ thể để mọi người hiểu được, có hứng học tập hơn, và cô rất hiểu những người đi làm mà đi học tiếng Hàn nên có hướng giảng dạy tốt

Lê Hoài Nam 2022-09-01 11:23

Học tiếng Hàn thì điều quan trọng nhất là người đồng hành cùng mình, điều mình cảm thấy may mắn nhất là tìm được người đồng hành tốt. Khóa học online đã giúp đỡ mình rất nhiều từ những điều nhỏ bé nhất là phát âm chuẩn Seoul và dùng ngữ pháp tốt

Tài liệu liên quan

Học nhanh, thực hành ngay – Tiếng Hàn Visang (Sơ Cấp 1)

Giáo dục Visang | Kim Mi Sook

199,000 VND

Xem chi tiết

Các khóa học liên quan

Cơ hội nghề nghiệp

masterkorean