Nguyễn Thị Tịnh

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ

- Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Giảng viên tiếng Hàn tại Khoa Tiếng Hàn Quốc, Trường Đại học PHENIKAA (Hà Nội) 

- Tốt nghiệp song ngành “Quản trị Kinh doanh” và “Thông biên dịch tiếng Hàn kinh doanh” tại Daegu University

- Tốt nghiệp Thạc sĩ “Giáo dục Tiếng Hàn” tại Hanyang University

- Năng lực Topik 6 (Full điểm Nghe - Đọc)

- Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm giảng dạy khóa Topik II

Lời nhắn cho học viên

“Lượng đủ chất đổi” chỉ cần kiên trì mỗi ngày tích luỹ thêm 1 lượng kiến thức thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đạt được mục tiêu.

Chat Icon
icon-chatbot
Master Korean Chatbot
point-online
Online
icon-chatbot
masterkorean masterkorean