Nguyễn Thị Tịnh

·  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

·  Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Giảng viên tiếng hàn tại Khoa Tiếng Hàn Quốc, Trường Đại học PHENIKAA (Hà Nội)

·  Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm giảng dạy khóa Topik II

Lời nhắn cho học viên

“Lượng đủ chất đổi” chỉ cần kiên trì mỗi ngày tích luỹ thêm 1 lượng kiến thức thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đạt được mục tiêu.

masterkorean