Phạm Thị Thùy Linh

·  Học hàm, học vị: Thạc sĩ

·  Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Phó trưởng khoa Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa Quốc tế/ Trưởng ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF)

·  Kinh nghiệm giảng dạy: 12 năm (HUFLIT, HUTECH, ĐH KHXH NV TPHCM, ĐHQT HỒNG BÀNG, UEF)

·  Các môn giảng dạy: Tiếng Hàn tổng quát, luyện thi TOPIK

Lời nhắn cho học viên

“Biết thêm một ngoại ngữ là biết thêm một nên văn hóa mới và có được những người bạn mới”

masterkorean