Phạm Thị Thùy Linh

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ

- Chức vụ/chức danh, Đơn vị công tác: Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) 

- Kinh nghiệm giảng dạy: 12 năm (HUFLIT, HUTECH, ĐH KHXH NV TPHCM, ĐHQT HỒNG BÀNG, UEF)

- Các môn giảng dạy: Tiếng Hàn tổng quát, luyện thi TOPIK 

Lời nhắn cho học viên

“Biết thêm một ngoại ngữ là biết thêm một nên văn hóa mới và có được những người bạn mới”

Chat Icon
icon-chatbot
Master Korean Chatbot
point-online
Online
icon-chatbot
masterkorean masterkorean